askepprivacy

Byveo B.V. en ”SaaS Portal” nemen uw privacy zeer serieus en zullen de nodige zorgvuldigheid betrachten als het om uw persoonlijke gegevens gaat. Byveo B.V. en ”SaaS Portal” verwerken en gebruiken informatie van en over u in overeenstemming met dit Privacy- en Cookie Beleid (“Beleid”).

Het Beleid geeft informatie over de verwerking van persoonsgegevens die worden verzameld via deze Website hierna te noemen “SaaS Portal”, evenals de rechten op toegang en verbetering van deze persoonsgegevens. Termen in hoofdletters in dit beleid hebben de betekenis zoals gedefinieerd in ”SaaS Portal”’s Algemene Voorwaarden en EULA.

Het Beleid is van toepassing op (Aspirant) Gebruikers van het ”SaaS Portal, alsmede op alle andere bezoekers van de website. U wordt daarom geadviseerd het Beleid aandachtig te lezen.

1. Wie is verantwoordelijk voor uw persoonlijke gegevens?

Byveo B.V. is de juridische entiteit die verantwoordelijk is voor het verzamelen en verwerken van uw persoonlijke gegevens. Byveo B.V. heeft haar maatschappelijke zetel te 3862 PD Nijkerk, aan de Barneveldseweg 132 en is geregistreerd bij de Nederlandse Kamer van Koophandel onder KvK-nummer 01058223.
De persoonlijke gegevens die worden verwerkt door ”SaaS Portal” zijn geregistreerd bij het Nederlandse College Bescherming Persoonsgegevens te Den Haag onder registratienummer m1582054.
Deze website bevat links naar externe internetpagina’s. ”SaaS Portal” is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites die verwijzen naar deze website of die gekoppeld zijn. Dit beleid is niet van toepassing op het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie op of via deze andere externe sites.

2. Hoe wordt uw persoonlijke informatie verzameld?

U kunt op een aantal manieren uw persoonlijke informatie delen met ”SaaS Portal”, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend:

Tijdens Registratie terwijl u een aanvraag doet voor een lidmaatschap;
Als u ervoor kiest om uw lidmaatschap te upgraden;
Terwijl u de Website gebruikt (bijvoorbeeld tijdens het personaliseren van uw profiel, het inschrijven voor de nieuwsbrief van ”SaaS Portal” of het uploaden en plaatsen van inhoud);
Bij de communicatie met ”SaaS Portal” per e-mail, telefonisch of schriftelijk;
Sommige informatie wordt automatisch verzameld. Deze automatisch gegenereerde informatie bestaat bijvoorbeeld uit uw IP-adres of de browser die u gebruikt (zie ook hierna onder 6).

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld en verwerkt?

Wanneer u een aanvraag doet voor een lidmaatschap, kan ”SaaS Portal” u vragen om persoonlijke informatie zoals uw naam, woonplaats, land,
e-mailadres, tijdzone, geboortedatum, geslacht, expertise en werkgever alsmede aanvullende informatie over uw huidige werksituatie, telefoonnummer en KvK-nummer.
U kunt ervoor kiezen om uw profiel aan te passen door het bewerken van het profiel, bijvoorbeeld door het uploaden van een profielfoto of andere informatie over uzelf zoals uw opleiding en/of uw werkervaring. Wanneer u ervoor kiest om uw werkervaring te bewerken, zal ”SaaS Portal” u bijvoorbeeld vragen naar de duur, de functie, uw belangrijkste taken en verantwoordelijkheden en de naam en het adres van uw (ex-) werkgever.
Wanneer u ervoor kiest om uw informatie/content te delen op ”SaaS Portal”, kunt u niet alleen persoonlijke informatie van uzelf, maar ook persoonlijke informatie van anderen bekendmaken. Houd er rekening mee dat u in het laatste geval een voorafgaande schriftelijke toestemming van die persoon/personen dient te verkrijgen. ”SaaS Portal” is niet verantwoordelijk voor de ongeoorloofde bekendmaking van gegevens van derden door u via de Website.
”SaaS Portal” zal u ook vragen om uw naam en adres op te geven wanneer u contact opneemt met ”SaaS Portal”. U moet ook uw e-mailadres opgeven.

4. Voor welke doeleinden worden uw persoonlijke gegevens verwerkt?

”SaaS Portal” verwerkt uw persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden:

Om uw account en lidmaatschap te beheren;
Om u in staat te stellen uw informatie te delen en te communiceren met andere gebruikers en in de interactieve functies van ”SaaS Portal” te participeren, zoals het delen van uw profiel aan niet-geregistreerde gebruikers;
Om andere gebruikers op de hoogte te stellen van uw activiteiten, bijvoorbeeld via e-mail notificaties (na uw toestemming);
Om met u te communiceren (zoals het reageren op uw vragen en/of opmerkingen) of, indien u ervoor kiest om dergelijke informatie te ontvangen, om u te informeren en u informatie te sturen over ”SaaS Portal” en/of derden (zoals onze maandelijkse nieuwsbrief, speciale aanbiedingen en/of nieuwe functies en diensten of andere nieuwsbrieven met betrekking tot ”SaaS Portal” of Byveo B.V. of doormiddel van het ontvangen, versturen of reageren op notificaties die vanuit het systeem worden verstuurd.);
Om Advertenties te plaatsen die zijn aangepast aan uw behoeften;
Om ervoor te zorgen dat de inhoud wordt gepresenteerd op de voor u, uw pc of de pc van andere eindgebruikers, meest effectieve manier;
Om onbevoegd en/of onwettig gebruik van uw account te voorkomen of te stoppen;

5. Met wie deelt ”SaaS Portal” uw persoonlijke gegevens?

Alle profielen zijn zichtbaar voor geregistreerde en niet-geregistreerde gebruikers (na uw toestemming).
Met uw toestemming kan ”SaaS Portal” uw persoonlijke informatie met andere gebruikers delen. Nadat uw registratie is voltooid en u uw account hebt ontvangen, kan ”SaaS Portal” andere gebruikers in uw netwerk ervan op de hoogte stellen dat een nieuwe gebruiker (u) in het netwerk is aangesloten door uw naam, woonplaats en land van verblijf met hen te delen. Bovendien zal, als u een bezoek brengt aan het profiel van een andere gebruiker, de gebruiker wiens profiel u hebt bezocht een melding ontvangen die uw naam openbaar maakt. Alle kennisgevingen kunnen worden beoordeeld op de kennisgevingspagina op de portal.
Bovendien kan ”SaaS Portal” uw persoonlijke informatie overdragen aan haar gelieerde bedrijven. ”SaaS Portal” kan uw persoonlijke informatie ook verstrekken aan derden, die fungeren als een verwerker in opdracht van ”SaaS Portal”. Deze zal uw persoonlijke gegevens verwerken volgens de instructies van en onder de verantwoordelijkheid van ”SaaS Portal”. ”SaaS Portal” zal uw persoonlijke gegevens niet verstrekken aan andere derden zonder uw toestemming, tenzij er sprake is van een wettelijke verplichting of een andere dringende legitieme behoefte om dit te doen. Indien ”SaaS Portal” activiteiten of activa koopt of verkoopt, mag ”SaaS Portal” uw persoonsgegevens openbaren aan de potentiële verkoper of koper van een dergelijk bedrijf of activa, mocht dat nodig zijn.
Uw persoonlijke informatie zal uitsluitend worden geplaatst en verwerkt op servers binnen Nederland.

6. Wat zijn cookies en hoe wordt hier bij ”SaaS Portal” gebruik van gemaakt?

”SaaS Portal” maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Cookies zijn kleine tekstbestanden die worden opgeslagen op uw computer. Dit stelt ”SaaS Portal” in staat om uw computer bij een volgend bezoek te herkennen. Door dit te doen, is ”SaaS Portal” in staat om de gebruiksvriendelijkheid van de website te verbeteren en aan te passen aan uw behoeften.
De cookies die worden opgeslagen op uw computer blijven geldig voor onbepaalde tijd na uw eerste bezoek op het ”SaaS Portal”. Door het veranderen van de instellingen in uw webbrowser, kunt u regelen dat u bericht krijgt dat een cookie wordt opgeslagen op uw computer.
Door het veranderen van de instellingen, kunt u ook regelen dat uw browser geen cookies van ”SaaS Portal” accepteert tijdens een volgend gebruik. Echter, als uw browser geen cookies accepteert van de Website, bent u niet in staat om alle functies van de Website te gebruiken of toegang te hebben tot (delen van) de Website.

7. Hoe lang wordt uw persoonlijke informatie beschermd?

De overdracht, opslag en verwerking van persoonlijke gegevens die verzameld worden door ”SaaS Portal” zijn beveiligd door middel van de huidige, gebruikelijke technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen zoals beschreven in de “Byveo Information Security Policy” en de “Byveo Office and Telenetworking Rules”.
”SaaS Portal” zal in principe uw persoonlijke gegevens niet langer behouden dan noodzakelijk is voor de hierboven beschreven doeleinden, tenzij er dwingende redenen of andere wettelijke verplichtingen zijn om de gegevens voor een langere periode vast te houden.

8. Wat zijn uw rechten?

In uw profiel kunt u persoonlijke gegevens die u hebt verstrekt, inkijken en wijzigen, behalve als dergelijke persoonlijke informatie is gemarkeerd als zijnde verplicht door ”SaaS Portal”.
Desondanks kunt u te allen tijde toegang vragen tot uw persoonlijke informatie en correctie vragen en/of verwijdering van uw persoonlijke gegevens indien de gegevens niet correct of irrelevant zijn voor het hierboven genoemde doel.
Als u wilt weten welke persoonlijke gegevens ”SaaS Portal” heeft opgenomen over u of als u details die u zelf niet kunt wijzigen, wilt wijzigen of verwijderen, kunt u contact opnemen met ”SaaS Portal” op info@byveo.com. Zorg ervoor dat u uw contactgegevens vermeldt in de e-mail.

9. Mogen minderjarigen ”SaaS Portal” gebruiken?

Als u nog geen zestien jaar oud bent, bent u verplicht om schriftelijke toestemming van uw ouders en/of voogd te verkrijgen voordat u een aanvraag voor een lidmaatschap doet.
Door het aanvragen van een lidmaatschap garandeert u dat u ten minste zestien jaar oud bent of dat u schriftelijke toestemming van ouders en/of voogd hebt verkregen om een aanvraag voor een lidmaatschap te doen.

10. Gebruik “SaaS Portal”

Gebruikers van “SaaS Portal” zijn zelf verantwoordelijk voor het naleven van een passend security beleid bij het omgaan van Persoonsgegevens op het “SaaS Platform” zoals:

Beveilig de apparatuur waar u mee werkt zoals een laptop, pc, tablet of smartphone met strenge wachtwoorden;
Wachtwoorden met minimaal 8 karakters;
Wachtwoorden met minimaal 2 nummers;
Wachtwoorden met minimaal 1 speciaal karakter zoals &,%,$,#;
Wachtwoorden met kleine letters en grootte letters;
Versleutel uw hard disk;
Wees voorzichtig met wat u uitvoert en installeert op uw device (malware/virussen);
Gebruik uw device alleen voor zakelijke doeleinden;
Maak uw scherm leeg, geen privacy gevoelige informatie mag zichtbaar zijn;
Installeer een screensaver die met een wachtwoord is beveiligd en die na maximaal 15 minuten activeert;
Stuur ontvangen e-mails die vanuit het “SaaS Portal” zijn verstuurd (zoals notificaties) nooit door aan derden, aangezien hier inloggegevens of inlogtokens in verwerkt kunnen zijn waardoor anderen toegang kunnen krijgen tot uw account.

11. Kan dit beleid wijzigen?

”SaaS Portal” kan dit beleid van tijd tot tijd veranderen. ”SaaS Portal” raadt u daarom aan om regelmatig dit beleid te raadplegen.

12. Eventuele vragen?

Privacy is een gevoelig punt, en terecht. Vragen, opmerkingen en eventuele andere verzoeken met betrekking tot dit beleid zijn welkom en kunnen worden gericht aan de juridische afdeling van Byveo B.V. via info@byveo.com.