Chat with us, powered by LiveChat

Kinderen wachten volgens ombudsman te lang op juiste hulp jeugdzorg

Gepubliceerd: 18 maart 2016 06:46 Laatste update: 18 maart 2016 09:26
Kinderen moeten nog steeds langer wachten op de juiste hulp. Ruim de helft van de jongens en meisjes die voor het eerst bij jeugdzorg aanklopt, krijgt te maken met te lange wachtlijsten. Dat concludeert de Kinderombudsman Marc Dullaert in zijn derde onderzoek over de decentralisatie van de jeugdzorg. Volgens Dullaert waren er al wachtlijsten, maar door het onderbrengen van de hulp bij de gemeenten, worden ze alleen maar langer.
“Door de organisatorische problemen komen gemeenten nauwelijks toe aan het belangrijkste doel van de decentralisatie: snelle, samenhangende hulp op maat voor kinderen.” De Kinderombudsman maakt zich ook zorgen om onveilige situaties, bijvoorbeeld als er sprake is van huiselijk geweld. Door een gebrekkige samenwerking tussen de wijkteams en Veilig Thuis, meldpunt voor kindermishandeling, worden deze kinderen mogelijk te laat opgemerkt en worden meldingen niet goed opgepakt.

Expertise

Expertise bij de wijkteams is eveneens een punt van zorg. Huisartsen en andere zorgprofessionals twijfelen aan de deskundigheid van deze teams en verwijzen kinderen niet door. Maar daardoor wordt het probleem niet integraal aangepakt.

Staatssecretaris Martin van Rijn (Volksgezondheid) laat weten het rapport van de Kinderombudsman heel serieus te nemen.

“De voornaamste zorgen die hij signaleert, herkennen wij. En daar hebben we ook al actie op genomen met de gemeenten en de aanbieders van jeugdhulp. Aan de verbetering van de deskundigheid van wijkteams wordt gewerkt. Gemeenten en aanbieders benadrukken bij mij dat kinderen die niet kunnen wachten altijd met voorrang worden geholpen. Maar we blijven natuurlijk opletten hoe het gaat met wachten en toegang tot hulp.”

Tweede Kamer

De Kamer is er echter niet gerust op. “De staatssecretaris is stelselverantwoordelijk voor de jeugdzorg en we zien dat verbeteringen te langzaam gaan. Ik vind het onacceptabel dat kinderen die zorg nodig hebben te lang moeten wachten in te veel gemeenten”, aldus Vera Bergkamp (D66), die Van Rijn eind deze maand in een debat wil oproepen tot actie. Ook de PvdA, de eigen partij van Van Rijn, is behoorlijk kritisch. “Uit het rapport van de Kinderombudsman blijkt dat gemeenten het afgelopen jaar vooral de nadruk legden op de organisatie, in plaats van op goede en op maat gesneden zorg voor kinderen. Dat moet komend jaar echt beter, ik verwacht actie en ga daar scherp op toezien.” Ook de PVV is verre van tevreden. “Alles wordt er beter op, zei Van Rijn deze week, maar hij heeft nu te veel ‘bloedende dossiers’ onder zijn arm. Hij moet dit oplossen”, aldus Kamerlid Fleur Agema. SP-Kamerlid Nine Kooiman: “Het is wel klaar met enkel ach en wee roepen van deze staatssecretaris en zeggen dat hij oplet. De wachtlijsten lopen nog steeds op en hij staat erbij en holt de jeugdzorg nog verder uit door nog meer te bezuinigen.” De VVD wil dat Van Rijn ingrijpt als er geen verbetering optreedt. Kamerlid Brigitte van der Burg stelt vast dat het op de ene plek beter gaat dan op de andere. “Ik vind het belangrijk dat gemeenten er hard aan blijven werken om te zorgen dat het snel overal goed gaat.”
Bron: nu.nl