Hoe gaan wij te werk?

Eerst analyseren we samen met u hoe professionals binnen en buiten uw organisatie nu samenwerken en aan welke oplossingen u behoefte heeft in een detail verkenningsfase genaamd Sprint 0. Dit onderzoek resulteert vaak in een van de volgende twee scenario. De uitkomst hiervan moet beide partijen genoeg vertrouwen of de juiste argumenten geven om een beslissing te kunnen maken naar de toekomst toe. Wij nemen deze kosten dan ook voor eigen rekening gezien het vertrouwen in de toekomst.

Scenario 1: Herbruikbaar
We kijken of uw behoefte te koppelen is aan een oplossing die we al ontwikkeld hebben. Door deze software aan uw wensen aan te passen en te hergebruiken houden we de opstartkosten laag.
Misschien heeft u een specifieke wens of probleem waar een nieuwe functionaliteit of module voor nodig is. Ook die ontwikkelen we dan voor u en schatten we in of deze nieuwe oplossing ook voor andere (toekomstige) klanten iets kan betekenen. Mocht dit het geval zijn, willen we graag een samenwerking met u aangaan: wij nemen een deel van de ontwikkelkosten voor onze rekening, u neemt een abonnement op onze dienst.

Scenario 2: Maatwerk
Wij staan voor maatwerk. Dit kan inhouden dat de oplossing die u als klant voor ogen heeft zó specifiek is dat deze slechts voor u van belang is. In dat geval onderzoeken we of het commercieel interessant is om de software als standalone-oplossing te leveren.