Chat with us, powered by LiveChat

GGZ-instellingen schuiven kinderen met complexe stoornissen door

Gepubliceerd: 05 juli 2016 03:49 Laatste update: 05 juli 2016 07:32
GGZ-instellingen schuiven volgens drie directeuren tientallen tot honderden kinderen met complexe psychische- of gedragsstroornisen door naar andere instellingen. De directeuren, twee GGZ-directeuren en één directeur van een jeugdinstelling, zeggen dinsdag in de Volkskrant ongerust te zijn over de situatie die is ontstaan.
Zij stellen dat het probleem van ‘rondpompen’ van kinderen van jeugdzorg naar GGZ-instellingen al langer speelt, maar groter is geworden sinds gemeenten jeugdzorg zelf moeten regelen. Volgens de directeuren worden de kinderen hierdoor gevoeliger voor zelfmoord en invloeden van buiten zoals radicalisering, criminaliteit of prostitutie, omdat ze zich ongewenster gaan voelen en vertrouwen verliezen.

Gespecialiseerde Centra

Directeur Marion van Binsbergen van de Heldringstichting pleit in de Volkskrant voor gespecialiseerde centra die jongeren met meerdere diagnoses kunnen behandelen. “‘Het probleem is dat instellingen óf GGZ doen, óf gesloten jeugdzorg, óf kinderen met een verstandelijke beperking”, zegt ze. “De hoop was dat die waterscheiding door de decentralisatie zou worden opgelost. Maar die maakt alles juist ingewikkelder.”

Tweede Kamer

De Kamer is er echter niet gerust op. “De staatssecretaris is stelselverantwoordelijk voor de jeugdzorg en we zien dat verbeteringen te langzaam gaan. Ik vind het onacceptabel dat kinderen die zorg nodig hebben te lang moeten wachten in te veel gemeenten”, aldus Vera Bergkamp (D66), die Van Rijn eind deze maand in een debat wil oproepen tot actie. Ook de PvdA, de eigen partij van Van Rijn, is behoorlijk kritisch. “Uit het rapport van de Kinderombudsman blijkt dat gemeenten het afgelopen jaar vooral de nadruk legden op de organisatie, in plaats van op goede en op maat gesneden zorg voor kinderen. Dat moet komend jaar echt beter, ik verwacht actie en ga daar scherp op toezien.” Ook de PVV is verre van tevreden. “Alles wordt er beter op, zei Van Rijn deze week, maar hij heeft nu te veel ‘bloedende dossiers’ onder zijn arm. Hij moet dit oplossen”, aldus Kamerlid Fleur Agema. SP-Kamerlid Nine Kooiman: “Het is wel klaar met enkel ach en wee roepen van deze staatssecretaris en zeggen dat hij oplet. De wachtlijsten lopen nog steeds op en hij staat erbij en holt de jeugdzorg nog verder uit door nog meer te bezuinigen.” De VVD wil dat Van Rijn ingrijpt als er geen verbetering optreedt. Kamerlid Brigitte van der Burg stelt vast dat het op de ene plek beter gaat dan op de andere. “Ik vind het belangrijk dat gemeenten er hard aan blijven werken om te zorgen dat het snel overal goed gaat.”
Bron: nu.nl